LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

80794

Ar skatu uz Latviju
Apskatt komentrus (0)


06.09.2017


 

 

Ilze Garoza

 

Ar skatu uz Latviju

ALA aicina piedalties biznesa konferenc ikg

 

 

 

Amerikas latvieu apvienba aicina visus aktvos Latvijas izcelsmes uzmumu vadtjus, profesionus un dadu nozau specilistus atsaukties aicinjumam piedalties konferenc Spotlight Latvia gada 26. oktobr ikg.  

 

Ts mris ir iepazstint Amerikas uzmjus ar biznesa sadarbbas iespjm ar Latviju. Konferenci rko Amerikas latvieu apvienba sadarbb ar Latvijas vstniecbu ASV, Latvijas Investciju un attstbas aentru, k ar ar vietjo rcbas komiteju ikgas pilst. 

 

ir pirm da veida un lmea konference kop Latvijas neatkarbas atjaunoanas, kas notiek ASV ar fokusu uz ekonomisks sadarbbas veicinanu starp Latviju un Ameriku, paskaidro konferences rcbas komitejas prieksdis, Latvijas goda konsuls Ilinojas tat Roberts Blumbergs. 

 

Konferenci, kas notiks Waldorf Astoria viesnc, atkls Latvijas Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Aeradens, Latvijas vstnieks ASV Andris Teikmanis, k ar Latvijas Investciju un attstbas aentras vadtjs Andris Ozols. Tam sekos Latvijas uzmumu prezentcijas no tdiem sektoriem k industril raoana, prtikas rpniecba un IT sektors, k ar transports un loistika. 

 

Ms esam samui ldzdalbas apstiprinjumu no daudziem Latvijas lielkajiem un inovatvkajiem uzmumiem, kui ir ieinteresti sadarboties vai paplaint sadarbbu ar ASV, paskaidro R. Blumbergs. Konference ir veidota uz win-win principa. T nodroins iespju ASV uzmumiem iepazties ar augstks kvalittes produktiem un pakalpojumiem, ko piedv Latvijas uzmumi, un uzzint par biznesa iespjm Latvij, k ar Baltijas reion, norda R. Blumbergs.

 

Jatzm, ka dalbu konferenc apstiprinjui tdi ietekmgi uzmumi k misks un tekstila rpniecbas uzmums Valmieras stikla iedra, kas pirms pris gadiem atvra raoanas filili Dordijas tat, un ldz 2022. gadam ir plnots tur ieguldt 90 miljonus ASV dolaru, kstot par lielko darba devju Lorensas apgabal. Tpat konferenc savu dalbu apstiprinjis uzmums  Latvijas Finieris, kua produkcija izmantota gan popzvaigznes Madonnas koncertskatuvju virsms, gan Porche sdekos un Mercedes Benz automanu grds. Vienlaikus konferenc plnota plaa prtikas raotju prstvniecba, to skait Laima un Pre okoldes raotji, piena prstrdes uzmums Food Union, kartupeu cietes raotjs Aloja-Starkelsen un citi. Atsevia sesija bs veltta Latvijas IT sektoram un t piedvtajm iespjm sadarbbai. Jatzm, ka pdjos gados Latvija kuvusi par nozmgu spltju IT rpakalpojumu nodroinan, k ar par vienu no labvlgkajm vietm Ziemeeirop IT un citu jaunuzmumu izveidei. 

 

K to sav uzrun Latvijas Nacionlaj bibliotk pirms gada sacja ASV viceprezidents Do Baidens, Latvija ir ieguldjusi lielu darbu, lai atrisintu ts militrs un enertikas drobas jautjumus. Bet, lai virztos uz prieku, Latvijai ir jaudz sava ekonomika un jrada plaukstoa biznesa vide, skaidro ALA prieksdis Pteris Blumbergs. Amerikas latvieu apvienbai ir ldzga prliecba, un t vlas dot savu ieguldjumu Latvijas attstb, paldzot savienot Latvijas uzmjus ar partneriem ASV. Ja ALAs biedriem izdotos attstt paiem savu biznesu caur dalbu aj konferenc, tas bs tikai papildu ieguvums, piebilst P. Blumbergs. 

 

Amerikas latvieu apvienba un konferences rkotji aicina atsaukties tos Amerikas latvieus, kas aktvi darbojas dads raoanas industrijs, tai skait prtikas raoanas uzmumos, IT sektor, tirdzniecbas jom un kam btu interese uzzint vairk par biznesa sadarbbas iespjm ar Latviju. P. Blumbergs ar aicina ALAs biedrus konferencei mrtiecgi piesaistt ameriku dalbniekus, lai pc iespjas plaa ameriku uzmju auditorija uzzina par ekonomisks sadarbbas iespjm ar Latviju. 

 

Konferences rkotji pateicas tiem ALAs biedriem, kas jau ir dsni atsaukuies uz aicinjumu atbalstt konferences norisi ar financili. Viu vid Valija un Modris Galenieki, Dzintars Abuls, riks Blumbergs, Krlis Vizulis, Mrti Staks, Jnis Lucs un Pteris boli. 

 

Plaka informcija par konferenci un par ldzdalbas iespjm taj atrodama mjas lap: www.spotlightlatvia.com


 

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA