LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

61172

Amerikas un Kandas Latvieu diasporas prstvju aptauja
Apskatt komentrus (0)


13.10.2015


 

Es rakstu Jeilas Universittes un Latvijas Universittes vrd sakar ar akadmisku projektu.


Projekta mris ir izvrtt Latvijas reemigrcija plna un repatricijas likuma potencilu un izprast migrcijas un globalizcijas laikmeta izaicinjumus un iespjas. Ptniecbas projekts un ar to saistt aptauja ir pirmais da veida minjums, lai saprastu tiei Amerikas un Kandas Latvieu repatricijas un reemigrcijas potencilu, noskaidrot apmierintbu ar dzvi diasporas prstvjos, kuri jau dzvo Latvij, un izprastu atirbas starp ekspektcijm un realitti saistb ar dzvi Latvij.


Aptauja ir aizpildma internet, uzklikinot EIT


Aptaujas aizpildana neaizems vairk k 15 mintes. Variet bt pilnb droi, ka savktie dati ir anonmi, pilnb konfidencili, un tiks izmantoti tikai akadmiskiem mriem.


Liels paldies jau iepriek!  Ja rodas kdi jautjumi vai ieteikumi, ldzu, sazinieties ar mani ieva.birka@yale.edu vai ieva.birka@gmail.com


oti cerot uz atsaucbu,

ar patiesu cieu -

Dr.sc.pol. Ieva Birka

Juris Padegs Research Fellow

Yale University 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA