LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Latvijas ziņas

 

 

 

 

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!


 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: [email protected]

 

107244

Diasporas konsultātīvās padomes pirmā sēde
Apskatīt komentārus (0)


16.07.2019


 

 

 

12. jūlijā Ārlietu ministrijā uz pirmo sēdi tikās Diasporas konsultātīvās padomes locekļi. To atklājot, Ārlietu ministrijas par­lamentārā sekretāre Zanda Kal­­ni­ņa-Lukaševica, kuŗa izteica gandarījumu par padomes darba uzsākšanu, kā arī pauda pārlie­cību, ka tā būs laba platforma valsts un nevalstisko organizā­ciju sadarbībai diasporas polī­tikas jomā. Sēdi vadīja Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza.

 

Padome vienojās par nepieciešamību radīt vienotu starpnozaru diasporas polītikas plā­no­šanas dokumentu – Rīcības plānu 2021. – 2023. gadam. Plā­­­­na saga­tavošanai tiks veidotas piecas dar­ba grupas, kuŗās darbo­sies valsts un nevalstiskā sektora pārstāvji. Darba grupas struk­turizēs atbil­s­toši Diasporas li­­ku­mā noteiktajiem rīcības virzieniem: latviskās identitātes un pie­­derības sajūtas Latvijai stip­ri­nāšana diasporā, latviešu valodas un kultūras izpēte, sagla­bā­šana un attīstība ārpus Latvijas, diasporas pilsoniskās un polī­tis­kās līdzdalības veicināšana, diasporas iesaiste Latvijas taut­saim­niecības un zinātnes attīstībā, valsts pārvaldē, atbalsts remig­rā­cijai. Papildus tiks veidota me­­diju un informācijas darba grupa ar mērķi veicināt diasporas pie­eju Latvijas informātīvajai un kultūr­telpai. 

 

Sēdes laikā valsts institūciju pārstāvji ziņoja par Diasporas likuma pārejas noteikumos paredzēto likumprojektu virzību. Tie ietver papildu dzīvesvietas adreses ieviešanu diasporai, so­­ciālā nodrošinājuma mechānis­mus remigrantiem, sabiedrisko mediju pieejamību diasporai, izglītības un kvalifikāciju atzī­ša­nas atvieglojumus remigrantiem un citus atbalsta pasākumus. 

 

Padomes sēdē Ārlietu ministrija sniedza informāciju par 2020. gadā plānotajām iniciatī­vām nepieciešamo valsts budže­tu 987 257 EUR apmērā. Tas ne­­pieciešams ar diasporu saistītu norišu atspoguļojumam sabie­d­riskajā pasūtījumā, sabiedrisko mediju pieejamības diasporai nodrošināšanai, diasporas vēs­tu­riskā mantojuma saglabāšanai, kā arī papildu dzīvesvietas dek­larēšanas funkcionālitātes ievie­šanai.

 

Pirmajā padomes sēdē no nevalstiskā sektora uz gadu tika ievēlēti divi rotējošie pārstāvji – Latviešu ārstu un zobārstu ap­­vienība, kā arī biedrība “Laiks – BL”, kas pārstāv diasporas laik­rakstus Laiks un Brīvā Latvija. Par padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts biedrības “Ar pa­­saules pieredzi Latvijā” pārstāvis Miks Muižarājs. 

 

Nākamās padomes sēdes plānotas šā gada 1. oktobrī un 6. decembrī.  
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA