LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Latviešu organizācijas

 

 

 
Latvian Newspaper Laiks
  

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!

 

 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
redakcija@laiks.us

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

 

14607

ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAI JAUNA VALDE
Apskatīt komentārus (0)


11.05.2011


Attēlā: Čikāgas Latviešu biedrības jaunā valde. Rindā no kreisās: Mārīte Plūme, Māra Jauntirāne, Ruta Priedkalne-Zirne, Armands Birkens, Dace Ķezbere, Ināra Bundža. 2.rindā: Ervīns Poruks, Leo Trinkuns (bibliotēkas vad.), Vija Reinfelde, Māris Preiss, Daina Jauntirāne, Benita Plūme, Dana Šaltāne.3. rindā: Jānis Vilciņš, Andris Antons, Aivars Osis, Reinis Kalnājs, Kristīna Čunčule, Mārtiņš Daiga, Māra Kīna, Oļğerts Cakars
 

 

ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAI JAUNA VALDE

 

Šā gada februārī Čikāgas Latviešu biedrība uzsāka savu 76. darbības gadu. Valdes priekš­sēdis Armands Birkens biedrības gada sapulcē pateicās valdei par labo sadarbību. Viņš teica: “Priekš­nieks bez valdes ir kā automašīna bez riepām. Mūsu spējīgie darbinieki ir rīkojuši skaistus un izcilus sarīkojumus.”

 

75 gadu jubilejas sarīkojumā biedrība godināja bijušos priekš­sēžus un esošos goda biedrus, kā arī iecēla jaunus goda biedrus (Oļģertu Cakaru, Albertu Legz­diņu, Ainu Salenieci un Juri Va­­laini). Tā kā goda biedrs Alberts Raidonis, jaunā goda biedre Aina Saleniece un bijušais priekšsēdis Valdis Tums nevarēja piedalīties oktobŗa svinībās, viņus apsveica gada sapulcē.

 

Armands Birkens arī pieminēja Ilmāru Erkmani, kuŗa vārds ir cieši saistīts ar namu un biedrību. Cauri visiem labiem un grūtiem laikiem, viņš ir vienmēr bijis klāt un gādājis par nama pastāvēšanu. Viņu iecēla par goda biedru. Saņemot ziedus, Ilmārs Erkmanis teica, ka pēc Latvijas neatkarības iegūšanas, cilvēki domāja, ka nams tikai vēl kādus piecus gadus pastāvēs, bet tagad ir jau pagājuši divdesmit. Viņš novēlēja biedrī­bai vēl daudzus darbības gadus jaunajā centrā. Armands Birkens toties viņam vēlēja labu veselību un laimi turpmākās gaitās.

 

Biedrzine Dace Ķezbere ziņoja, ka 2010. gadā miruši divi biedri, bet pienākuši klāt 19 jauni. Biedrībai pašreiz ir 232 biedri (68 mūža biedri).

 

Kasiere Mārīte Plūme sniedza kases pārskatu un pieminēja, ka visi sarīkojumi 2010. gada bijuši financiāli veiksmīgi, kaut gan rezerves samazinājušās, jo izdevumi nama uzturēšanai ir bijuši lieli.
Nama pārvaldnieks Ilmārs Erk­­manis ziņoja, ka namu bied­rība cenšas uzturēt cik labi vien iespējams ar samazinātiem ienā­ku­­miem.

 

Bibliotēkas vadītājs Leo Trin­kuns stāstīja par bibliotēkas darbību. 2010. gadā ČLB aizsūtīja pāri par  1000 grāmatām uz pa­­gasta un mazpilsētu bibliotēkām Latvijā. Bibliotēka priecājās par ikkatru ziedojumu grāmatu sū­­tīšanai uz Latviju.

 

Māras fonda valdes loceklis Armands Birkens stāstīja, ka fonds, kas ir veltīts Māras Erk­manes piemiņai, atbalstīja Rīgas leļļu teātra ciemošanos Čikāgā. Fonds turpinās atbalstīt kultūrā­lus pasākumus 2011. gadā.

 

ČLB kultūras nozare darbojās rosīgi 2010. gadā. Nozares va­­dītāja Danas Šaltānes stāstīja par 2010. gada sarīkojumiem: Super Bowl pārraidi, lugu „Šampinjona derības”, filmu „Rūdolfa mantojums”, programmas „Koŗu kaŗi” kopējo skatīšanos, Intas Mieriņas polītisko referātu, Miķeļa tirgu, 75. jubilejas balli un kvarteta EJAM Ziemsvētku koncertu. 2011. gadā biedrība ir jau rīkojusi ideju vakaru, kā arī divas Amerikas futbola spēļu pārraides namā.

 

Revizijas komisijas locekle Dai­­na Albertiņa paziņoja, ka komisija pārbaudījusi  biedrības grāmatvedību, protokolus, no­­dokļu formas un pārskatus, un atradusi, ka šīs grāmatas ir pareizas un saskan ar ierakstiem un atbilstošiem dokumentiem.

 

Informāciju par nama pārdo­šanu sniedza Jānis Vilciņš. Nams esot parādīts dažādām grupām, kam nams esot paticis, bet tas citu iemeslu dēļ nav bijis pie­mērots. Diemžēl pircēja trūkuma dēļ divu gadu laikā nama cenu esot bijis jāsamazina.

 

Daina Jauntirāne sniedza pār­skatu par informācijas nozares darbību. Biedrība turpina izslu­dināt savus sarīkojumus visos iespējamos plašsaziņas līdzekļos: biedrības apkārtrakstā „Biedrībā”, Čikāgas Ziņās, www.cikaga.com, www.latvianusa.com, latviešu ra­­dio raidījumā, Latvians Online, Facebook, Draugos (www.draugiem.lv), kā arī pa e-pastu un ar plakātiem latviešu baznīcās un skolā. Tomēr ir vēl tautieši, kuŗi nesaņem biedrības ziņas vai nav droši, kur meklēt informāciju par biedrību. Ir plāns izveidot tīmekļa lapu, lai dotu biedrībai „māju” internetā. Palīdzes izda­līja aptauju klātesošiem, lai uzzinātu, kā tautieši saņem infor­māciju par biedrības darbību. Šo aptauju drīz arī izplatīs elektroniski un to varēs izpildīt inter­netā.

 

Gada sapulce ievēlēja šādas personas 2011. gada valdē:
Priekšnieks – Armands Birkens
Priekšnieka vietniece – Dace Ķezbere
Kasiere – Mārīte Plūme
Kasieres palīdze – Ināra Bundža
Informācijas nozares vadītāja – Daina Jauntirāne
Informācijas nozares vadītājas palīdze – Benita Plūme
Sekretāre – Māra Jauntirāne
Kultūras nozares vadītāja – Dana Šaltāne
Kultūras nozares vadītājas palīdze – Laura Ludika
Biedrzine – Kristīna Čunčule
Biedrzines palīgs – Mārtiņš Daiga
Saimniecības nozares vadītāja – Māra Kīna
Saimniecības nozares vadītājas palīgs – Andris Antons
Direktori – Oļğerts Cakars, Aivars Osis, Māris Preiss, Ruta Priedkalne-Zirne, Vija Reinfelde
Uzticības personas – pārvēlēja Ervīnu Poruku
Revizijas komisija – Jānis Sedliņš, Paulis Duks, Daina Albertiņa
Nolēma, ka nama pārvaldnieku apstiprinās valde (autores piezīme: marta sēdē valde par nama pārvaldnieku apstiprināja Reini Kalnāju.)Priekšnieka Armanda Birkena vārdos: „Ja uzsvērsim gaišo nākotni, nebūs neviena mērķa, ko nevarēsim sasniegt.” Viņš novēlēja valdei un biedrībai rosīgu darbību 2011. gadā.

 

Daina Jauntirāne

 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA