LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Latviešu organizācijas

 

 

 

 

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!


 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: [email protected]

 

18304

Latviešu fondam jauna vadība
Apskatīt komentārus (0)


11.10.2011


Attēlā: Latvijas fonda jaunā padome ar palīgiem. No kreisās priekšā: Aija Mazsīle, Tija Kārkle; aizmugurē: Ints Dzelzgalvis, Andris Padegs, Kristīna Sīmane-Laimiņa, Valdis Bērziņš, Alfs Bērztīss (nav Kristīnes Bērziņas un Ilzes Pētersones)


Latviešu fondam jauna vadība

 

Latviešu fonda (LF) pilnsapulce un "Nedēļas nogale nākotnei"(NNN) notika Daugavas Vanagu namā Ņujorkā 1. oktobrī. Sapulci atklāja Valdis Bērziņš. Viņš dzīvo Latvijā un vadījis LF pēdējos sešus gadus, kas ir noteiktais maksimums nepārtrauktam darbam padomē. Dzīvojot Latvijā, viņam bijušas iespējas pārstāvēt LF un uzturēt sakarus ar Vītolu fondu. LF pārraudzībā viņš nodevis Kārļa Irbīša stipendiju. LF apsaimnieko arī Jāņa Bieriņa piemiņas fondu. Gadskārtējās balvas saņēmēja 2011. gadā bija Vita Gaiķe. Vēl joprojām aktīvi ir 14 projekti, kas saņēmuši LF atbalstu, astoņi no tiem Latvijā.

 

Arī kasiere un biedrzine Tija Kārkle LF kalpojusi sešus gadus. Viņa ar Rasmas Kariņas palīdzību gādājusi, lai viss ir labā kārtībā, nosūtītas atskaites Mičigenas pavalstij, kuŗā LF ir inkorporēts, un IRS. Sadarbībā ar Latvieši pasaulē mūzeju un pētniecības centru (LaPa) un Amerikas latviešu apvienību Latvijas valsts archīva paspārnē tiek veidots LF archīvs. Būtu ieteicams pieņemt daļēja laika darbinieku, kas palīdzētu sakārtot kases grāmatas un uzturēt aktuālu mājaslapu. Pagājušā gadā darbojās vairākas komisijas. Tika nolasīts Voldemāra Gulēna iesūtītais LF nākotnes izvērtējums. Andris Padegs iepazīstināja ar ieguldījumu komisijas darbu, kas bijis sekmīgāks par S&P 500 indeka rezultātiem. Pagājušā gadā viņš darbojies kopā ar Valdi Kārkli un ieteica pieņemt vēl trešo personu, Brigitu Rumpēteri, un par to lems padome. Statūtu komisija vēl nebija darbu beigusi, un pārrunas atlika uz vienu gadu, kad statūti būtu izskatīti un par maiņām būs jābalso.

 

Revīzijas komisijas locekļi Kristīna Sīmane-Laimiņa, Jānis Plostnieks un Zinta Pone LF darbību atzina par sekmīgu.

 

Padomē ievēlēja jaunus locekļus – Kristīnu Sīmani-Laimiņu un Ilzi Pētersoni, pārējie padomes locekļi ir līdzšinējie: Alfs Bērztīss, Aija Mazsīle, Ints Dzelzgalvis un Kristīne Bērziņa.

 

Nākamā dienā padome konstruējās un par priekšsēdi izvēlējās Kristīnu Sīmani-Laimiņu. Revīzijas komisijā: Ligita Krūmkalna, Jānis Plostnieks un Rūdolfs Bērziņš.

 

Interesantākais brīdis vienmēr ir paziņojums par projektiem, kam LF dalībnieki novēlējuši atbalstu. Šoreiz četri projekti saņēma pilnu pieprasīto summu: TILTS teātŗa viesizrāžu turneja ($4650); Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja videoliecību projekts ($5075); Gaŗezera nometnes rajona remonts ($10 000); Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 120 gadu jubilejai ($10 000). LF apkārtrakstā publicēti piešķīrumi mazajiem projektiem (līdz $3000) – dokumentārfilmai par Baltijas ceļu „1989” ($3000); Annas Žīgures grāmatas izdošanai „Viņi. Svešos pagalmos” ($2700); liecību vākšanai par latviešu kolōniju „Vārpa” Brazīlijā ($2970); Eiropas vasaras skolai ($2000).

 

Divās darba grupās iztirzāja projektu izvēli un NNN. Balsojumi par šī gada projektuiem liecina, ka atbalstu gūst sarīkojumi latviešu centros. Ar mazajiem projektiem varētu atsākt „sēklas naudas” principu jaunam projektam, kas varētu turpināties. Filadelfijas Brīvo latvju biedrībai bija sagatavota programma ar sarīkojumiem visā 2012. gada gaŗumā. Ievērojot Filadelfijas latviešu paraugu, varētu rosināt darbību arī citviet, un labs palīgs būtu plānotais tvarts par LF darbību.

 

,,Nedēļas nogales nākotnei” mērķis ir piesaistīt publiku, informēt par LF, lai mudinātu pievienoties jaunus locekļus. Svarīga ir iepriekšēja informācija ar pilnīgu vakara programmu un saistību ar LF. NNN var rīkot arī reizēs, kad notiek kāds cits sarīkojums – kongress, izrāde, koncerts.

 

Nākamgad mazajiem projektiem (līdz $2000) atvēlēti $10 000; lielajiem (līdz $10 000) – $20 000. Gadījumā, ja ekonomiskais stāvoklis uzlabosies, padome varēs piešķirt vēl $10 000 (kopā apm. $30 000). Pilnsapulce 2012. gadā paredzēta pēdējā septembŗa nedēļas nogalē (29./30. septembrī) Filadelfijā.

 

Arī šoreiz pēc vakariņām bija literāra programma, kuŗā piedalījās gan labi pazīstami, gan jauni talanti. Savus un citu rakstnieku darbus lasīja Rita Gāle, Jānis Krēsliņš, Līga Balode, Alfs Bērztīss un Modris Mednis.

 

LF pateicas Valdim Bērziņam, Tijai Kārklei un citiem par darbu un atbalstu. Valdis Bērziņš arī turpmāk būs LF pārstāvis Latvijā. Sirsnīgs paldies mājiniekiem Baibai un Marģeram Pinnim par maltītēm, gādību un palīdzību tālumniekiem.

 

Sīkāka informācija par LF ir mājaslapā: www.latviesufonds.info

 

Anita Liepiņa
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA