LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Latviešu organizācijas

 

 

 

 

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!


 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: [email protected]

 

PBLA KULTŪRAS FONDA PAZIŅOJUMS
Apskatīt komentārus (0)


19.02.2013


 

PBLA KULTŪRAS FONDA PAZIŅOJUMS

 

Kandidāti apbalvojumiem piesakāmi līdz 2013 . gada 1. aprīlim
Līdzekļu pieprasījumi iesniedzami līdz 2013. gada 1. jūlijam

 

PBLA Kultūras Fonds (KF) aicina ierosināt kandidātus 2013. gada apbalvojumiem šādās kultūras nozarēs: humānitāro un sociālo zinātņu, lietiskās mākslas, mūzikas, paidagoģijas, preses, rakstniecības, tautas un mākslas deju, teātŗa mākslas, technisko un dabas zinātņu, tēlotājas mākslas nozarē. Motīvētus ierosinājumus var iesniegt grāmatu izdevēji, autori, komponisti, ieinteresētas personas vai organizācijas līdz ar apbalvojamās personas pareizu pilnu vārdu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru un divām (2) atsauksmes vēstulēm KF nozaŗu vadītājiem (skat. tālāk) elektroniski, ne vēlāk kā līdz 2013. gada 1. aprīlim

 

Rakstniecības, humānitāro un sociālo zinātņu nozarē darbiem jābūt izdotiem pēdējos divos gados. Tos vēlams iesniegt piecos, bet ne mazāk kā četros eksemplāros, lai visiem nozares referentiem būtu iespējams laikus ar tiem iepazīties. Ieteicam sazināties ar attiecīgas nozares vadītāju, lai uzzinātu, kam grāmatas/darbi nosūtāmi.

 

Skaņu mākslā, vokālajā vai instrumentālajā nozarē, darbiem jābūt publicētiem vai pirmo reizi publiski atskaņotiem divos iepriekšējos kalendāra gados. Var arī ierosināt godalgot skaņu vai teātŗa mākslā izcilus veikumus, kas notikuši divu iepriekšējo gadu laikā. Zinātniskie darbi humānitāro un sociālo zinātņu vai technisko un dabas zinātņu laukā var būt uzrakstīti svešvalodās, bet tādā gadījumā jāpievieno īss atstāstījums latviešu valodā.

 

PBLA KF apbalvo tikai ārzemēs dzīvojošus latviešu autorus, māksliniekus un izglītības un kultūras darbiniekus, kā arī cittautiešus, kuŗi veicina latviešu kultūras tēlu ārzemēs.

 

PBLA KF piešķiŗ goda balvas ($2000), goda diplomus (bez naudas balvas), kas atzinības ziņā pielīdzināmi goda balvām, K. Barona prēmijas ($1000) un atzinības rakstus saskaņā ar KF noteikumiem, ievērojot darba kvalitāti, attiecīgās nozares vadītāja un referentu atzinumu un PBLA KF priekšsēža apstiprinājumu.

 

Visās desmit (10) KF nozarēs nozaŗu vadītāji korespondences ceļā vienojas ar saviem referentiem par ieteikumu KF apbalvojumam.

 

Noteikumi paredz, ka viena autora darbus vai veikumus tanī pašā nozarē var godalgot ne agrāk kā pēc trim (3) gadiem, bet otru naudas balvu citā nozarē var piešķirt pēc diviem (2) gadiem.

 

Apbalvojumu pieteikumu veidlapas atrodamas PBLA mājaslapā (www.PBLA.lv) zem PBLA Kultūras fonds. Pieteikumi iesūtāmi elektroniski līdz 2013 . gada 1. aprīlim nozaŗu vadītājiem pēc šādām adresēm:

Humānitāro un sociālo zinātņu nozare:

Jānis Peniķis
1214 E. Belmont Ave.
South Bend, IN 46615 USA
[email protected]

Lietiskās mākslas nozare:         

Lilita Spure
153 Forest Glen
Wood Dale, IL 60191 USA
[email protected]

Mūzikas nozare:            

Dace Aperāne
11 Cat Rocks Dr.
Bedford, NY 10506-2023 USA
[email protected]

Paidagoģijas nozare:

Elizabete Petersone
15 Cherrystone Dr.
Toronto, ON M2H 1R8 CANADA
[email protected]

Preses nozare:            

Gunārs Nāgels
PO Box 6219
South Yarra, VIC 3141 AUSTRALIA
[email protected]

Rakstniecības nozare:        

Rolfs Ekmanis
50 Cedar Lane
Sedona, AZ 86336-5011 USA
[email protected]                

Tautas un mākslas deju nozare:      

Iveta Rone
4 Wilona Ave.     
Greenwich NSW 2065 AUSTRALIA
[email protected]

Teātŗa mākslas nozare:      

Inta Purva
236 Bowood Ave.
Toronto, Ont. M4N 1Y6 CANADA
[email protected]

Technisko un dabas zinātņu nozare:         

Arnis Gross
27 Gissing St.
Blackburn South, VIC 3130 AUSTRALIA
[email protected]

Tēlotājas mākslas nozare:        

Guna Mundheim
131 E 69th St.. Apt.9B
New York, NY 10021 USA
[email protected]

 

Pieteikumus un darbus pēc izvērtēšanas PBLA KF nodod Latviešu Institūtam vai archīvam, ja nav pievienots norādījums par atpakaļ sūtīšanu. Godalgoto vārdus paziņosim presē un 18. novembŗa svinībās latviešu centros.

  
Līdzekļu pieprasījumi izglītības un kultūras projektu atbalstam iesūtāmi elektroniski PBLA birojam ASV – [email protected] līdz šī gada 1. jūlijam.

Ja līdzekļu pieprasījums pārsniedz ASV$1000, iesniegumam jāpievieno sīkāks izdevumu apraksts.
Visiem pieprasījumiem obligāti jāpievieno vismaz divas (2) atsauksmes vēstules.

Apbalvojumu pieteikumu un līdzekļu pieprasījumu veidlapas atrodamas PBLA mājaslapā (www.PBLA.lv) zem PBLA Kultūras fonds.


Plašāka  informācija pieprasāma PBLA KF priekšsēdei Vijai Zuntakai Bērziņai,
[email protected] , vai 58 Dix Woods Dr., Melville, NY, 11747, USA
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA