LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Latviešu organizācijas

 

 

 

 

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!


 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: [email protected]

 

24214

Daugavas Vanagi no visas pasaules pulcējas Freiburgā
Apskatīt komentārus (0)


05.06.2012


 

Daugavas Vanagi no visas pasaules pulcējas Freiburgā

 

No 24. līdz 28.maijam Vācijas Daugavas Vanagu centrā “Bērzaine”, kas atrodas Freiburgā, salidoja Daugavas Vanagu un citu lielāko pasaules latviešu organizāciju vadītāji, lai izvērtētu pašreizējo darbību un iezīmētu organizācijas nākotnes centrālos virzienus.

 

Šī bija viena no visnozīmīgākajām Daugavas Vanagu rīkotajām konferencēm, ko pārstāvēja delegāti no Latvijas, Amerikas, Kanadas, Austrālijas, Anglijas un Vācijas, kā arī lielāko ārpus Latvijas latviešu organizāciju vadītāji - Pasaules brīvo latviešu aapvienības priekšsēdis Jānis Kukainis,Latvijas evaņģeliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis un Daugavas Vanagu Centrālās valdes priekšsēdis Andrejs Mežmalis.

 

Tā kā ievērojams skaits latviešu pēdējos divdesmit gados pārcēlušies uz dzīvi ārvalstīs, aktuālizējas nepieciešamība stiprināt vienotu nacionālo informātīvo telpu.Tāpēc arī konferences temats bija “Latviešu organizāciju ārpus Latvijas nākotne un informācijas apmaiņas loma to darbībā”.

 

24. maijā dalībnieki devās uz Strasbūru, kur Daugavas Vanagu Vācijas-Bonnas nodaļas vadītājs Austris Grasis bija noorganizējis tikšanos ar Eiropas Parlamenta deputātu Krišjāni Kariņu. Daugavas Vanagu pārstāvji ne tikai iepazinās ar Eiropas Parlamenta ēku, bet arī uz brīdi varēja viesu statusā vērot Eiropas Parlamenta sēdi, kuŗā no augšas bija labi redzami visi deputāti, tostarp arī Latvijas delegāti.

 

Juris Vectirāns, kuŗš pašreiz vada Daugavas Vanagu organizāciju Latvijā, ar īpašu rūgtumu noraudzījās uz Latvijas delegātu Eiropas Parlamentā Alfredu Rubiku, ko par pretvalstisku darbību tieši Juŗa Vectirāna vadībā pēc Latvijas valsts neatkarības deklarācijas pieņemšanas arestēja. 1991. gada puča laikā Vectirāns veica parlamenta (tolaik vēl Augstākā padome) uzraudzību un vadīja LPSR kompartijas centrālkomitejas ieņemšanu un tās līdeŗa arestu.

 

Laiki mainās, daudzie negaidītie pavērsieni Latvijas polītiskajā un ekonomiskajā dzīvē liek nopietnāk ielūkoties mūsu Valsts priekšstāvjos un ar daudz lielāku personisko atbildību balsot vēlēšanās, izraugoties, kam deleģēt savu uzticību.

 

Īsajā uzrunā, ko viesiem veltīja deputāts Kariņš sēdes starplaikā, viņš pauda lielu cerību par Latvijas nākotni, augstu vērtējot latviešu jaunatni.

 

Ne velti Daugavas Vanagi par vienu no prioritātēm nākotnē izvirza darbu ar bērniem un jauniešiem, kā arī informācijas apmaiņu, kas spētu sasniegt arī tos jaunos cilvēkus, kuŗi devušies darba meklējumos vai studijās uz ārvalstīm, lai tie nezaudētu saikni ar Tēvzemi.

 

Daugavas Vanagu organizācija, kas izveidota pēc Otrā pasaules kaŗa beigām Beļģijas kaŗa gūstekņu nometnē ar mērķi palīdzēt bijušajiem latviešu kaŗavīriem un viņu ģimenēm, gadu laikā izaugusi par plašu latviešu organizāciju, kuŗas vēlāko gadu galvenie mērķi un uzdevumi bijuši pulcēt latviešus visā pasaulē vienotas tautas kopības saglabāsanai, kopt un uzturēt latviešu varoņgaru, nacionālo vienotību un morālo stāju, palīdzēt grūtībās nonākušajiem tautiešiem, atbalstīt un veicināt latvisko kultūru, izglītību un jaunatnes attīstību, aizstāvēt Latvijas neatkarību un brīvību, stiprināt ticību Latvijas valstij, godināt visus kaŗavīrus, kas cīnījušies par Latvijas brīvību un neatkarību, kā arī sadarboties ar cilvēkiem no citām tautām kopīgo interešu un mērķu sekmēšanai.

 

Daudzo referātu vidū īpašu ievērību guva Okupācijas mūzeja direktora un Jaunās Gaitas pirmā redaktora Valtera Nollendorfa priekšlasījums „Informācijas apmaiņas un mediju loma, trimdai kļūstot par globālu fainomenu. Kā jaunākajām paaudzēm veicināt motīvāciju apgūt latviešu valodu un veicināt latviskumu ārpus Latvijas”.

 

Konferences gaitā Valters Nollendorfs klātesošos ne tikai iepazīstināja ar Okupācijas mūzeja paplašināšanas projektu, bet arī atklāja sevi par dzejnieku, vienā no vakariem lasot savu valodā bagāto un dziļām emocijām caurstrāvoto dzeju.

 

Ar neatslābstošu interesi pēdējā konferences dienā klausītāji sekoja paneļdiskusijai „Informācijas apmaiņas un mediju loma latviešu organizāciju darbībā” , ko vadīja Daugavas Vanagu priekšsēdis Vācijā un konferences organizētājs Indulis Bērziņš - uzņēmīgs, jauns cilvēks no Latvijas, parādot sevi ne tikai par teicamu organizāatoru, bet arī par drošu balstu Daugavas Vanagu organizācijai, kuŗai iezīmējas jauni ceļi un uzdevumi mūsu tautas saliedēšanā un nostiprināšanā.

 

Induļa Bērzina referāts ”Vienotas informācijas telpas nozīme paaudžu vienošanā un organizāciju saziņā ar latviešiem savās mītnes zemēs, samazinoties avīžu un apkārtrakstu abonentu skaitam” palīdzēja konkrētizēt Daugavas Vanagu organizācijas nākotnes uzdevumus un sniedza rezumējumu šai nozīmīgajai konferencei.

 

Vera Volgemute Rozīte
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA