LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 


20.11.2018


Skolnieci LV
Datums: 2021-05-31
Kop 2020. gada 13. marta Covid-19 srga ploss msu maj zemt. Tau nevajag saskumt, jo pavisam drz is naidnieks taps pievarts. Lai Covid-19 srga pamestu msu valsti, aicinu skaitt lganu visvarenai Dabas Mtei. Lganu Dabas Mtei skaita 12 reizes, iededzot zau svecti savs mjs. Lgana Dabas Mtei: Dabas Mte, es ldzu Tevi! Dabas Mte, es pieldzu Tevi! Mana Radtja, es ldzu Tevi! Mana Radtja, es pieldzu Tevi! T kas radja manu miesu, kur mt mana dvsele un mans gars, es ldzu Tevi! Uzklausi manu lganu, visvaren Dabas Mte. Uzklausi mani, visvaren Dabas Mte. Dv man spku un izturbu. Dv man gudrbu un pacietbu. Dv man savu dievio spku. Izdzied manas brces un rtas. Pasarg mani no trejdevim kaitm. Svt mani, Dabas Mte! Svt mani, ak mana Radtja! Lai godta Dabas Mte k tas no ieskuma ir bijis, t tagad un vienmr lai ir! Visa slava Dabas Mtei! Visa slava dzvbas dvtjai! . Ar mlestbu pret Tvzemi, Skolnieci no likteupes [Latvju Dievu dls] Skolnieci 1999-bezgalba :-) Skolnieci Skolnieci Latvju Dievi mam viedi. #Latvija #latvietba #latviskums #dievturba #pagni #LatvjuDievi #Prkons #Laima #Mra #VeuMte #ZemesMte #DabasMte #LatvjuDievuSvtba #ticba #lganas
Skolnieci LV
Datums: 2021-05-31
Covid-19 pandmija jau ilgstoi nogurdina un apbdina manu tautu. Lai izkliedtu o nogurumu un s bdas, talk nks lgana Dievietei Mrai. Dieviete Mra sena un spcga Dieviete. Via vienmr paldzs nelaim. Lganu Dievietei Mrai skaita 12 reizes, uzvelkot kakl Mras krustu. Vlams iedegt pelku svecti. Sentvu Dieviete, es ldzu Tevi! Mra, kas zinma zem daudziem vrdiem, es ldzu Tevi! Mra Veu Mte, es ldzu Tevi! Mra Zemes Mte, es ldzu Tevi! Aizkapa Valdniece, es ldzu Tevi! Cilvces aizgdne, es ldzu Tevi! Dieviete Mra, es godju Tevi. Dieviete Mra, es pieldzu Tevi. Pasarg mani no pragras nves. Pasarg mani no slimbm un nespka. Dv man ilgu mu un veselbu. Dv man spku un drosmi. Piepildi mani ar savu dievio spku! Svt mani, visvaren Dieviete Mra! Lai zalki, Tavi vstnei, nes man svtbu! Lai Tavs sirpis soda manus ienaidniekus! Lai Tavs sirpis pasarg mani un manu dzimtu! Lai godta Dieviete Mra k tas no ieskuma ir bijis, t tagad un vienmr lai ir! Visa slava Mrai Veu Mtei! Visa slava Mrai Zemes Mtei! Visa slava Dievietei Mrai!. Ar mlestbu pret Tvzemi, Skolnieci no likteupes [Latvju Dievu dls] Skolnieci 1999-bezgalba :-) Skolnieci Skolnieci Latvju Dievi mam viedi. #Latvija #latvietba #latviskums #dievturba #pagni #LatvjuDievi #Prkons #Laima #Mra #VeuMte #ZemesMte #DabasMte #LatvjuDievuSvtba #ticba #lganas

Atpakaatstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA