LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Piekrtu
Apskatt komentrus (0)


19.06.2012


 

Piekrtu

Uzskatu, ka Kra Streipa rakst Lielka skaidrba Amerik (Laika 19. numur) objektvi un pareizi iztirzta Amerikas poltika.

 

Kop tiem laikiem, kad eit ieradmies, daudz kas ir mainjies. Dieml vairki latviei run un izturas t, it k tikai nupat btu nokpui no kua.


Prezidentam Barakam Obamam ir grtbas sadarboties ar republikiem evaelistiem un tjas dzrjiem. Vii ir gandrz pret visu, ko prezidents Kongresam ierosina, un galvenais iemesls tpc, ka vi ir melns rases prstvjis. Netiek ievrota via izgltba, sasniegumi, spjas.

 

Ir dzirdts izteikums: Es nu gan par melno nebalsoju.

 

Mums jbt pateicgiem par kapitlistisks sistmas socilajm programmm Medicaid, Medicare, Social Security u. c.

 

Mits Romnijs plno s programmas maint un veselbas apdroinanu likvidt. Vi ar sola samazint nodokus biljonriem (2% iedzvotju) uz prjo 98% rina. Trickle-down economy nedod rezulttus, bet pilda bagtnieku kabatas.

 

J, Baraks Obama ir kristietis un dzimis Amerik. Mits Romnijs izvairs atbildt uz jautjumiem par savu guberntora laiku Masausetas pavalst. Vai vi ir patriots, ja etras reizes izvairjies no iesaukanas armij Vietnamas kaa laik?

 

Mans ziu avots gavenokrt ir MSNBC. FOX zias neklausos sagrozto faktu un melu d.

 

Gunrs Cukurs

Aask
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA