LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Jauno LAIKS

 

 

 
Latvian Newspaper Laiks
  

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!

 

 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
redakcija@laiks.us

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

 

11376

KOPĀ ESAM UN KOPĀ BŪSIM
Apskatīt komentārus (1)


02.02.2011


 

KOPĀ ESAM UN KOPĀ BŪSIM
 

Aizvadītā gada pēdējā nedēļā skaistā vietā Malibu piekrastē Kalifornijā uz 2x2 nometni pul­cējās latvieši no Ziemeļamerikas un Eiropas. Par piemēroto vie­tas izvēli jāpateicas Vijai un Al­­dim no Losandželosas - kalna galā Malibu mēs bijām absolūti netraucēti un nošķirti no ik­­dienas.

 

Kaut arī jau sava studiju ap­­maiņas gada laikā biju piedalījies pāris latviešu sabiedrības pasā­kumos Mineapolē, šī bija pirmā reize, kad piedalījos sarīkojumā, kur tik kuplā skaistā bija jaunieši manā vecumā no visas Ziemeļ­ame­rikas. Dzejniece Māra Zālīte, kas nometnē bija viena no vies­lektorēm, stāstīja mums par grā­matu “Latvieši ir visur”, un pati nometne jau arī bija pierādījums grāmatas nosaukumam.

Tā kā nometnē šoreiz bija pa­­prāvs skaists vieslektoru (aptu­veni 80 dalībnieku, 40 lektori un rīkotāji), kuru vidū arī bija daudz jauniešu no Latvijas, dalībnie­kiem bija ļoti interesanti dalīties savā pieredzē. Es satiku savu vār­da  brāli Dāvi no Sietlas, kurš ir uz­­audzis ASV, taču ļoti vēlējās   uz­­zināt, kāda būtu bijusi viņa dzīve, ja viņš būtu audzis Latvijā. Bija iespēja dalīties iespaidos.

Latvija pēc 20 gadiem
Viena no rīta programmas tē­mām nometnē bija „Latvija +20”, kurā tika diskutēts par to, kāda Latvija ir šodien un kāda tā varētu būt pēc 20 gadiem. Pēc nedēļas garajām diskusijām va­rēja just, ka Ziemeļamerikas lat­viešu jaunieši vēlas palīdzēt Lat­vijai, tāpēc ir jācenšas šos jaunie­šus saistīt ar Latvijā šodien no­­tiekošo. Ir ļoti labi, ka šajos pasā­kumos ir vieslektori no Latvijas, kas nodrošina šo „tiltiņu” un pie­­redzes apmaiņu. Pēcpusdienās jau­­nieši turpināja darboties dažā­dos projektos kā, piemēram, ēdie­na gatavošana, filmēšana, rotu kal­­šana un tautas dejas. Video filmēšanas grupa, kurā darbojos arī es, nometnes laikā uzņēma video klipu dziesmai „Manā sir­dī” ar Māras Zālītes vārdiem un Lolitas Ritmanes mūziku. Prie­cājos arī, ka man nometnes laikā bija iespēja satikt dziesmas „Ma­­nai tautai” autorus (Andri un Brigitu Ritmaņus. - Red.).

 

Dziesmu kari un danči
Nometnes vakaros jauniešu gru­­pas spontāni rīkoja „dziesmu karus” un vienā dienā pat notika dalībnieku improvizēti danči no­­darbību starplaikos. Man, studentam no Latvijas,  likās, ka darījām daudz ko tādu, kas Latvijas lat­viešiem varētu likties dīvaini, bet tajā brīdī un vietā mums likās        tik dabiski un pareizi. Laikam latvieši ikdienā savā latvietībā dažkārt ir pārāk ierobežoti, tāpēc tādos pasākumos kā 2x2 nomet­-ne var atraisīties un uzlādēties cits no cita. Pēc oficiālā nomet­- nes noslēguma lielākā daļa dalīb­nieku piedalījās Jaunā gada sa­­gaidīšanā Losandželosas Lat­viešu namā.
2x2 nometnes rezultātā tika nodibinātas transkontinentālas draudzības, un tā bija unikāla, tieša iespēja Latvijas latviešiem uzzināt, kas notiek Ziemeļame­rikas latviešu sabiedrībā. Man tā bija ļoti kulturāli bagāta piere­dze – es atklāju  cieņu pret latviešu dziesmām un kultūru, redzot to tik dzīvu otrpus okeānam, tālu no Latvijas. Nometnē piedalīties varēju, pateicoties Latviešu orga­nizāciju apvienības Minesotā un Dienvidkalifornijas Latviešu biedrības atbalstam, par ko mans vislielākais paldies.

 

Taču 2x2 nometne nebūtu va­­rējusi notikt bez atbalsta no lat­viešu organizācijām visā Ziemeļ­amerikā. Dāsnās stipendijas palī­dzēja dalībniekiem, arī man un citiem jauniešiem piedalīties 2x2 un būt daļai no nometnes. Ar šādu atbalstu mēs kopā esam un kopā būsim arī pēc diviem ga­­diem!

 

Dāvis Siksnāns,

Viskonsīnas universitātes

Oklērā students

 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA