LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Jauno LAIKS

 

 

 
Latvian Newspaper Laiks
  

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!

 

 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
redakcija@laiks.us

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

 

Laikraksta LAIKS mājas lapa globālajā tīmeklī
Apskatīt komentārus (0)


10.11.2010


Dainis Mjartāns

 

Laikraksta LAIKS mājas lapa globālajā tīmeklī

 

Mūsu laikraksts ir spēris platu soli uz priekšu. Mēs esam atrodami globālajā tīmeklī. Laik­raksta Laiks izveidotā mājas lapa pirmām kārtām ir domāta mūsu lasī­tājam. Tiem, kas laikrakstu vēl neabonē, tā ir iespēja par brīvu iepazīties ar katras nedēļas galvenajiem rakstiem un tēmām, sa­­vukārt arhīva sadaļā lasīt virkni iepriekš publicētu rakstu.

 

Aiz katra raksta lasītājs vai mājas la­­pas viesis var uzrakstīt komen­tāru. Interesantākos komentārus mēs publicēsim laikrakstā. Mājas lapa jau tagad ir pama­nīta, Jānis Bībelnieks mūs sveic, rakstot : „Lai dzīvo Helmars Ru­­dzītis un viņu pēcnācēji, kas tur LAIKU pie dzīvības! Paldies par pūlēm mūs apgādāt ar ziņām un informāciju par mūsu drau­giem un kaimiņiem tuviem un tāliem! Tas tautu tuvina un vie­no! Sirsnīgs latvisks paldies!” Saprotamā kārtā visvairāk ko­­mentāru ir par Saeimas vēlē­ša­nām. Griezīte par O.Celles raks­tu „Uz 10. Saeimu tiecas velna ducis” komentāros piebilsts: „Labs un ļoti trāpīgs drēbes pa­­zinēja raksts! Tikai kļūdīgi teikt, ka Vienotībā vien “ir sapulcē­jušies spējīgākie, godīgākie un polītiski pieņemamākie kan­di­dāti”. Diemžēl JL un SCP rindās ir arī galīgi nepieņemami kandi­dāti, bet līdz ar Visu Latvijai jaunā apvienība ar TB/LNNK dod cerības Saeimā redzēt patiesus nacionālo ideju nesējus. Pa­­vērojiet viņu darbus gadu garu­mā!”

 

Mājas lapa galvenokārt reklamēta laikraksta LAIKS sle­jās, tomēr interesanti ielūkoties Google Analytics, kas sniedz iz­­smeļošu pārskatu par mājas la­­pas līdzšinējo apmeklēšanu. Lai­ka posmā no 21. augusta līdz 20. septembrim www.laiks.us bija 349 unikālo apmeklētāju. Katrs no apmeklētājiem apska­tīja vismaz trīs mājas lapas sa­­daļas, vidēji mājas lapā pavadot trīs minūtes un desmit sekundes. 64,7% no apmeklētājiem mājas lapu apmeklēja pirmo reizi. 47,5% mājas lapu atrada, ievadot viņiem jau zināmo adresi, 34,1% apmeklētāju www.laiks.us atrada caur kādu citu mājas lapu, sa­­vukārt 14,3% apmeklētāju atra­da Laika mājas lapu, ievadot   kādu atslēgas vārdu, piem., „avīze laiks”. Populārākie lietotie saiti ir facebook.com un google.com. Noteiktajā laika posmā anali­zētie 349 unikālie mājas lapas ap­­­meklētāji apskates brīdī atra­dās vai arī dzīvo 11 valstīs. 225 apmeklētāji bija no ASV, 92 no Latvijas, 19 no Kanādas. Pārējie mājas lapas apmeklētāji no Vā­­cijas, Īrijas, Zviedrijas, Austrā­lijas, Anglijas un Libānas un So­­mijas.

 

Mājas lapas veidotāji pie­dāvā līdzšinējiem abonentiem pasūtināt laikrakstu, neizejot no mājām, lietojot elektroniskās abo­­nēšanas iespējas. Varat pasū­tīt laikraksta abonementu uz 3,6, vai 12 mēnešiem, Jauno Laika abo­nementu visam gadam, kā arī Laika 2011. gada mākslas ka­­lendāru. Neaizmirsīsim, ka tā ir iespēja iepriecināt jūsu bērnus, mazbērnus, radiniekus un pazi­ņas dāvanā pasniedzot laikraks­ta abonementu.

 

Ja esat nolēmuši mūsu laikraksta slejās ievietot reklāmu, sadaļā sludinājumu iz­­cenojums varat iepazīties ar reklāmas laukumiem un izcenojumu. Mēs piedāvājam rekla­mēšanas iespējas arī mūsu mā­jas lapā.

 

Mājas lapa www.laiks.us informatīvi atbalsta DP albumu, Katskiļu nometnes nākotnes no­­drošināšanas fondu un 2x2 no­­metni Kalifornijā. Aicinām katru mūsu lasītāju nākt talkā ar ide­jām mājas lapas popularizē­šanā, baneru apmaiņu, kā arī izmantot reklāmas iespējas.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA