LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Latviešu organizācijas

 

 

 
Latvian Newspaper Laiks
  

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!

 

 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
redakcija@laiks.us

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

 

14197

Latvijas Valsts prezidenta Valža Zatlera viesošanās Čikāgā
Apskatīt komentārus (1)


27.04.2011


Attēlā: ČLOA prezidijs. No kreisās: Ruta Priedkalne-Zirne, Artis Inka, Inese Strautniece-Stokes, ČLOA priekšsēdis Jānis Vilciņš, Andrejs Rāve, prezidents Valdis Zatlers, Ilmārs Bergmanis, Vija Reinfelde, Valija Galenieks, Inta Rāve, Modris Galenieks (Foto: Gunārs Lucāns)

 

Latvijas Valsts prezidenta Valža Zatlera viesošanās Čikāgā

 

3. aprīlī Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers jau deviņos no rīta ieradās Ciānas un Sv. Pēteŗa draudzes kopējā dievkalpojumā Ciānas draudzes baznīcā. Dievkalpojumu vadīja Ciānas ev. lut. draudzes mācītāja Gundega Puidza, asprātīgu uzrunu bērniem teica Silvija Kļaviņa-Baršneja, dziedāja sieviešu trio ,,Cielavas“. Pēc dievkalpojuma prezidents Kr. Barona latviešu skolas vecāku padomes pārstāves Litas Sīmanes vadībā apskatīja ASV lielākās latviešu sestdienas skolas telpas.

 

Prezidents un viņa pavadoņi, aplausu sveikti, ienāca Ciānas lielajā zālē, kuŗā bija sapulcējušies 320 apmeklētāju, un Kr. Barona skolas koris, ko diriģēja Silvija Kļaviņa-Baršneja, ģitaristiem Alnim Ceram un Mārtiņam Sīmanim spēlējot pavadījumu, braši nodziedāja tautasdziesmu „Ģērbies, saule, sidrabota!“ Prezidents ne tikai sirsnīgi aplaudēja, bet nekavējoties nostājās starp dziedātājiem, turklāt rūpīgi raudzīdamies, lai neviens no bērniem nebūtu viņam aizmugurē. Fotografu aparāti zibsnīja vienā laidā.

 

ASV un Latvijas karogu ienesa Kr. Barona skolas skolēni un Čikāgas skauti un gaidas. Nez ko domāja ASV slependienesta apsargi, dzirdot, ka cilvēki, kuŗi runā viņiem nesaprotamā valodā, ASV himnu dzied tā, kā daudz šeit ilgi dzīvojošie nejaudā…

 

Čikāgas vīru koris (Foto: Gunārs Lucāns)

 

Dziedājām arī Latvijas himnu, lūgšanu par valsti un tautu – „Dievs, svētī Latviju!“

 

Čikāgas vīru koris diriģentes Māras Vārpas vadībā, Leldei Kalmītei spēlējot klavieŗpavadījumu, nodziedāja V. Kaminska „Latvijai“ (J. Sirmbārža vārdi). Prezidents arī šoreiz, aplausiem skanot, nostājās koristu vidū. Skaidri bija jūtams, ka Valdis Zatlers zina, kas publikai patīk, un prot radīt sirsnīgu un jauku noskaņu, turklāt atvieglojot darbu fotografiem. Viņu attēlus varēs apbrīnot vēl pēc gadiem.

 

Tad kārta bija Čikāgas Ciānas draudzes korim, kuŗā ir dziedātāji no visām Čikāgas latviešu draudzēm. Ingrīdai Dženningai (Jennings) diriģējot, Leldei Kalmītei spēlējot pavadījumu, koris dziedāja Brigitas Ritmanes „Es mīlu Latviju“ (Andŗa Ritmaņa vārdi), un prezidents atkal labprāt nostājās starp koristiem.

 

ČLOA vicepriekšsēde Inese Stokes iepazīstināja ar prezidenta pavadoņiem, tostarp Latvijas vēstnieku ASV Andreju Pildegoviču un jauno Latvijas goda konsulu Čikāgā Robertu Blumbergu.

 

Čikāgas latviešu organizāciju apvienības priekssēdis Jānis Vilciņš savā uzrunā par Čikāgas latviešu sabiedrības veikumiem pieminēja pirmos Dziesmu svētkus ASV, draudzes, biedrības, rosīgo latviešu kultūras dzīvi, 59 gadus latviešu radioraidījumus, ,,Čikāgas Ziņas“, kas iznāk jau 36 gadus, neatlaidīgos protestus pret okupāciju un cīņu par Latvijas neatkarības atgūšanu. Čikāgā tika nodibināta pirmā Latvijas Tautas frontes atbalsta grupa, pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Čikāgas latvieši neatlaidīgi centās panākt, lai Latvija kļūtu par NATO dalībvalsti un rakstīja vēstules ASV Kongresa senātoriem un Tautas pārstāvju palātas deputātiem, aicinot atzīt, ka Latvija bija okupēta.

 

Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers nodod Jānim Vilciņam Latvijas zemes velti – klaipu rupjmaizes – Čikāgas latviešu kopienai. To nobaudīja Tautas sanāksmes dalībnieki (Foto: Toms Kalniņš, Prezidenta preses dienests)

 

„Pēc 60 aizritējušiem gadiem latviskais kodols Čikāgā vēl aizvien ir stingrs un mums ir liels prieks sveikt jūs Čikāgā, prezidenta kungs!“ runas beigās teica J. Vilciņš.

Prezidents uzrunā pauda prieku ar iespēju būt pie tautiešiem Čikāgā, dzirdēt dziedam koŗus: „Latvija ienāca manī ar bērnu cerībām dziesmā, ar vīru spēku un pārliecību un skaistu jauktā koŗa dziedājumu!“

 

Prezidents teica, ka viņa vizītes mērķis šoreiz vairs nav drošība, bet gan ekonomiskā sadarbība, centieni veicināt ASV firmu ieguldījumus Latvijā, piedāvājot sakarus ar Krieviju, kādi Latvijai iespējami, esot Eiropas Savienības loceklei: nepieciešams panākt, lai mūsu valsts būtu moderna un dinamiska. Netālā pagātnē tautiešiem saikne ar Latviju bija neredzams pavediens, bet tagad dators ar interneta pieslēgums daudziem ļauj nemitīgi ar vienu kāju būt Latvijā.“ Prezidents novēlēja visiem meklēt un atrast iespēju, kā kalpot mūsu valstij.

 

Pēc uzrunas prezidents atbildēja uz jautājumiem par demografiskā stāvokļa uzlabošanu Latvijā, vizīti Krievijā, ieteikumu Satversmes grozījumiem varas līdzsvarošanai valstī, inteliģences lomu.

 

Prezidents apsveica ,Čikāgas Piecīšus 50 gadu jubilejā un pasniedza dāvanu – pulksteni ar prezidenta paraksta iegravējumu. J. Vilciņš saņēma milzīgu Lāču maizes klaipu un grāmatas skolas un ČLB bibliotēkām. Prezidentam J. Vilciņš pasniedza lielformāta Čikāgas skatu albumu.

 

Sarīkojuma beigās sarīkojuma apmeklētāji, kājās piecēlušies, Mārai Vārpai spēlējot klavieres, nodziedāja Jāņa Mediņa dziesmu „Tev mūžam dzīvot, Latvija“ ar V. Plūdona tekstu – vienlaikus tas bija arī mūsu vēlējums mīļajai Latvijai.

 

Blakustelpā ikvienam bija iespēja sasveicināties ar prezidentu, pateikties viņam par darbu Latvijas labā, novēlēt augstajam viesim veselību un Dieva svētību!

 

Prezidenta viesošanās vizīti rīkoja ČLOA un tās priekšsēdis Jānis Vilciņš ar palīgiem. Valdis Zatlers iekaŗoja Čikāgas latviešu sirdis. Mēs esam pateicīgi un priecājamies par viņa viesošanos.

 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA