LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Latviešu organizācijas

 

 

 
Latvian Newspaper Laiks
  

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!

 

 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
redakcija@laiks.us

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

 

13559

SKAUTU UN GAIDU VADĪTĀJU KONFERENCE LATVIJĀ
Apskatīt komentārus (0)


06.04.2011


 

Attēlā no kreisās: vad. Elmārs Indriksons, v.v. Līga Jagmane, vad. Liene Kiršfelds, vad. Andris Matisons, vad. Kristaps Kļava, v.v. Renāte Bendika, vad. Atis Veiliņš

 

SKAUTU UN GAIDU VADĪTĀJU KONFERENCE LATVIJĀ

Rīgā 2. aprīlī notika Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas (LSGCO) vadītāju un vadītāju vietnieku gadskārtējā konference. Konferencē piedalījās vadītāji no Rīgas, Ogres un Valmieras vienībām. Sakarā ar dārgajām transporta cenām no citām pilsētām diemžēl nebija neviens ieradies, bet gan bija nosūtījuši mandātus. Konferencē no 47 aktīviem vadītājiem bija ieradušies 34 un līdz ar to tika konstatēts kvorums, kas pēc Latvijas likumiem ir nepieciešams, lai balsošana par lēmumiem un amatpersonām būtu legāla. Konferencē Latviešu skautu kustību pārstāvēja vad. Jānis Šķinķis un Latviešu gaidu kustību vad. Maija Šķinķe.
 
 
Pašreizējais LSGCO valdes priekš­­­­sēdis un Latvijas Skautu priekšnieks vad. Andris Matisons, savā uzrunā atklājot konferenci, atskatījās uz skautu/gaidu dibinātāja lorda Roberta Bēden-Pauela rakstos, kā arī skautu un gaidu likumos un solījumos iz­­teiktajām vērtībām, kuŗas ne­­pieciešams ievērot vēl šodien.
 
 
Konferences darba gaitā valdes locekļi deva atskaites par pagājušā gadā paveikto: financiālo pārskatu, nometņošanu, sadarbību ar kaimiņvalstu skautu un gaidu organizācijām, tikšanos ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru, kuŗš arī ir LSGCO goda prezidents, kā arī sadarbību ar Pasaules Skautu biroju (WOSM) un Pa­­saules Gaidu biroju (WAGGGS).
 
 
Visvairāk vērības tika veltīts 2011.-2012. gada stratēģiskajam plānam, kuŗš tika izstrādāts sadarbībā ar Pasaules Skautu un Gaidu birojiem. Tika veikta
 
 
LSGCO darbības analize, lietojot Pasaules biroju SWOT sistēmu. ( SWOT angliski nozīmē Strengths, Weaknesses, Opportu­nities, Threats; latviski: stiprums, vājības, iespējas, draudi). Vadī­tājiem bija iespēja izteikties par šiem tematiem, kas tiks sakopoti, lai varētu turpināt organizācijas darbības analīzi. Plānā ir ieskaitīti vairāki organizācijas mēroga pasākumi, vadītāju un vadītāju vietnieku sagatavošanas kursi, kopnieku kursi, jauno programmu ieviešana vienībās, jauno locekļu piesaistīšana u.c.
 
 
Vad. Anete Pajuste informēja vadītājus par tikko nodibināto Skautu un gaidu fondu, kuŗa mērķis ir ar ziedojumu līdzekļiem veicināt skautu/gaidu darbību, gan vienību, gan centrālās organizācijas ilgtermiņa attīstību. Lielākā daļa no ziedojumiem tiks ieguldīti neaizskaramā fonda, bet pārējie izmantoti tekošām vajadzībām. Ziedojumi atvelkami no ienākumiem, kas apliekami ar nodokļiem.
 
 
Pēc LSGCO statūtiem, katrus trīs gadus tiek pārvēlēta valde, skautu un gaidu priekšnieki un citas amatpersonas. Jaunajā valdē uz nākamajiem trim gadiem darbosies Latvijas Skautu priekšnieks vad. Andris Matisons, Latvijas Gaidu priekšniece vad. Liene Kiršfelde, vadītāji Atis Veiliņš, vad. Kristaps Kļava, vadītāju vietnieks Elmārs Indriksons, vadītāju vietnieces Līga Jagmane un Renāte Bendika. Revīzijas komisijā tika ievēlētas vadītājas Inga Liepkalne, Liene Trapenciere un Vanda Bērziņa, Goda tiesā - vadītāji Uldis Jansons, Tālivaldis Jēkabsons un Ivars Šmits.
 
 
Konferencē pārrunāja vairākas iesniegtās rezolūcijas, kuŗu starpā bija rezolūcija par ilgtermiņa datu bazes izveidošanu un informācijas izplatīšana aktīviem biedriem, bijušiem biedriem un vispārējai sabiedrībai elektroniskā vidē. Šis ir apjomīgs plāns, kas prasīs lielu darbu, kuŗa veikšanai pašreiz nav nepieciešamo resursu. Rezolūcija par drošības noteikumiem nometnēs tika pieņemta ar uzdevumu to uzrakstīt un izmantot jau nākamajā nometņošanas sezonā. Latvijā pašlaik nav nekādu Valsts nolikumu šajā jomā. Tā kā LSGCO pārstāvji aktīvi darbojas dažādās likumdošanas padomēs, jaunatnes nevalstisko organizāciju jomās, šo LSGCO izstrādātos noteikumus varētu ierosināt likumdošanai.
 
 
Nobeigumā vad. A. Matisons vadīja pārrunas par vienu no pasaules lielākām problēmām – pedofiliju. Konference nolēma rūpīgi iepazīties ar Latvijas li­­kumdošanā un arī citu valstu skautu/gaidu organizāciju praksē pieņemtajām normām, lai īstenotu attiecīgos soļus pedofilijas novēršanā.
 
 
Pēc konferences vadītāji devās gājienā uz Brāļu kapiem pie ģen. Kārļa Goppera kapa, kur nolika ziedus un atzīmēja viņa dzimšanas dienu 2. aprīlī.

Vad. Jānis un Maija Šķinķi
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA