LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

84713

AICINU PIEVIENOTIES!
Apskatt komentrus (0)


13.03.2018


 

Cienjamie draugi un pazias!

Es nesen sku skriet – skum 100 metrus, tagad jau 10 kilometrus! Pavasaris ir gandrz klt, un es domju, ka ir laiks piedalties skrjienos un lgt jums man pievienoties. Ne jau uzreiz skrienot, bet mani sponsort par labu kdam labdarbas mrim.

 

Labdarbas mris, kuu esmu izvljies, ir Roz vilciena labdarbas fonds (Pink Train foundation), kas reistrts Rg, un kas atbalsta sievietes ar krts vzi.

 

Esmu piereistrjies trs 10 km sackstm: sestdien, 17. mart, skrieu Rimond, Apvienotaj Karalist, svtdien, 1. aprl, Weybrid, ar Apvienotaj Karalist, bet svtdien, 20. maij, Rg pievienoos Roz vilciena labdarbas fonda komandai Rgas maraton.

 

Nkotn piedalos ar cits sacksts, cerams pat gaks distancs. Savu ldzdalbu ajs un cits sacksts apmaksu ar pats – tas attiecas uz ceoanu, anu, mtnes vietu, dalbas maksu utt. Ziedojumus piln apmr saems Roz vilciena labdarbas fonds.

 

Neatkargi no t, vai js mani pazstat, vai ne, ldzu, iepazstieties ar Roz vilciena labdarbas fonda tmeka vietni un, ldzu, ziedojiet dsni par oti labu labdarbas mri un, ldzu, stiet o ziu tlk, lai pc iespjas vairk cilvku vartu piedalties ar ziedojumu.

 

Iepriek pateicos par atbalstu!

(Vairk info par Roz vilciena labdarbas fondu www.rozavilciens.mozello.lv)

  
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA