LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

2011

<--  ... 1 2  --> 

Aplausi Krlim Streipam
09.02.2011

Ievrojamais urnlists un mans kdreizjais skolns ikgas Kr.Barona skol Krlis Streips jau atkal pelnjis jo skaus aplausus un atzinbu par rakstu Neprotu! Labk, ldzu, krievu valod, Laiks Nr. 5. 2011. g. 29. janv. 4. febr.

Last vairk ...


God. Laika izdevjiem
09.02.2011

Ar Dievpalgu jauno gadu dzvojot un strdjot, lai darba dartjiem pietiek spka turpint, un lai Laiks arvien pateicgos lastjus apciemotu. Ir oti gaidts. Paldies!

Last vairk ...


Vai nkotn redzsim msu Latviju ts kdreizj skaistum?
02.02.2011

Esmu viens no ts paaudzes prstvjiem, kui piedzvoja Latvijas pirm neatkarbas laika skaistkos gadus. Vl jauneka gadus nesasniedzis, prmu saimniekoanas darbus, jo tvs veselbas pasliktinans d vairs nespja tos veikt. Ar lepnumu atceros t laika Latvijas zemkopjus, viu aklumu, pavbu savm spjm un Dieva svtbai.

Last vairk ...


Msu draudzes nedrkst izputt (1
19.01.2011

Man oti l, ka izput msu latvieu draudzes. Vltos zint, vai LELBAs dalbnieki savs sds par to run vai ziloni tikai ignor?

Last vairk ...


Kur ir latviska Latvija?
05.01.2011

Jau pagjis vairk nek 20 gadu, kop Latvija ir atkal neatkarga, un aj laik tai ir bijis gandrz divdesmit valdbu, kas visas bez izmuma ir bijuas par nacionlu valsti, par latvisku Latviju.

Last vairk ...


<--  ... 1 2  --> 
Iepriekjie numuri

Arhvs
2018 (1)   
2012 (8)   
2011 (25)   
2010 (6)