LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Kas notiek Latvij?
27.12.2011


otavietis
Datums: 2012-01-16
Sav dairunbas plsm, I. Knais starp citu raksta "Nils Uakovs nav krievs Georgs Andrejevs". Tiem, "krievs"? Vai Knaa kungs to ir viam prasjis? Georga Andrejeva mte bija latviete, bet tvs Latvijas krievs (vai krievu izcelsmes latvietis). Latvieiem ir oti nelaba paraa atsijt no savas strauji dilstos kopbas visus, kuri pc viu domm nav "tri" latviei. Kpc?
viktors
Datums: 2012-02-18
Krievalodgie Latvij. No 1940. ldz pat 1990 gadam (izemot 41-44.gadu) Latvij ieceoja padomju savienbas pilsoi, kuri eit palika uz pastvgu dzvi. oti liela daa bija militrpersonas un dadu rangu vadtji, prieknieki, citi politiskie darboi, visi vii bija prliecinti komunistu partijas biedri un VDK aenti, jo stot savus cilvkus darbam uz baltijas valstm vii izgja specilu VDK atlasi. Komunistisko ideoloiju ie cilvki un vlk ar viu brni un mazbrni jau bija mantojui no staina un via partijas (ieskui ar mtes pienu). Mcoties karaskols un VDK kursos, baltijas valstu iedzvotji tika iztloti, k nacionlisti un faisti, ldz ar to vii ierads Latvij jau oti naidgi noskaoti. Pc darba attiecbu izbeigans visi ie cilvki sama labiekrtotus dzvokus un vii ar imenm palika uz pastvgu dzvi Latvij. Kad no Latvijas izveda PSRS armiju, aizbrauca tikai ts militrpersonas, kuras tan brd dienja armij, prjie palika dzvot Latvij. ie cilvki, kuri palika eit dzvot nav krievi (klasiskaj izpratn krievijas krievi tie aizbrauca uz dzimteni), tie ir ideoloiski apstrdti PADOMJU SAVIENBAS PILSOI, kuri nekad nebs lojli Latvijas valstij un valdba izdarja lielu kudu pieirot viiem pilsonbu (varbt apzinti). Vl viena demagoija, ko pavairo dada veida politii ir t, ka uz barkdm bija ar krievi n kungi uz barikdm netika mants neviens krieviski runjoais. Toties Rgas iels staigja armijas virsnieku sievas un mtes un gandrz uz katra stra krieviski lamja latvieus par nelieiem un faistiem.

Atpakaatstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA